Únor 2010

Plívová,M.: Pánev a pánevní dno

9. února 2010 v 14:22 | Mgr. Miroslava Plívová |  Texty přednášek 2009
Pánevní dno a jeho funkce
-
Pánevní dno představuje jakýsi trychtýřovitý útvar tvořený svaly a vazivem, jejichž vlákna se rozbíhají do všech směrů. Svaly pánevního dna se rozkládají mezi stydkou kostí, kostrčí a hrboly sedacích kostí na spodině pánevního kruhu. Pánevní dno se skládá ze tří svalových vrstev, které leží nad sebou a mají dohromady tloušťku dlaně. Svaly pánevního dna jsou uspořádány tak, že svalová vlákna hluboké vrstvy probíhají odpředu dozadu, vlákna střední vrstvy jdou napříč a vlákna vnější vrstvy opět probíhají odpředu dozadu. V oblasti hráze, středu pánevního dna, se svalová vlákna zhušťují a vytvářejí jakýsi " opěrný kříž", který zajišťuje pevnost.

Pánevní dno je jednou z nejdůležitějších struktur lidského těla.
▪ poskytuje statickou podporu pánevním a břišním orgánům (děloze, močovému měchýři, střevu)
▪ plní funkci uzavírací (svěrač konečníku, vaginy a močové trubice)
▪ významně se podílí na stabilitě celého trupu, neboť je součástí hlubokého stabilizačního systému páteře
▪ spolupracuje s bránicí a podílí se na dýchání.

Poruchy funkce pánevního dna se projeví jako:
▪ Pokles (descensus) až výhřez (prolaps) orgánů malé pánve
▪ Inkontinence moči
▪ Inkontinence stolice
▪ Kostrčový syndrom, bolesti zad
▪ Bolesti při styku (dyspareunie)
▪ Poruchy sexuálních funkcí

Při cvičení pánevního dna pracujeme na:
▪ Uvědomění si oblasti pánve a pánevního dna
▪ Nácviku schopnosti volní aktivace ( izolované kontrakce + relaxace ) svalů pánevního dna
▪ Opětovném zapojení svalů pánevního dna do hlubokého stabilizačního systému páteře a do pohybových stereotypů.
▪ Použití v krizových situacích, které zvyšují nitrobřišní tlak (dýchnutí, kašel, zvedání břemene apod.)
Zásady pro cvičení pánevního dna:
¢ Cvičíme pravidelně, denně,několik minut
¢ Začínáme s dechem - nádech "do břicha" s výdechem vtáhneme to co máme "dole".
¢ Pánevní dno má různou kvalitu: u někoho je ochablé, může být však i ve křeči…. (vliv stresu - stažený ocas)
¢ Cílem cvičení je NAUČIT SE SVALY ZAPOJIT.

Svaly pánevního dna leží hluboko v našem těle, nepohybují konkrétními klouby, tak jako povrchově uložené svaly, proto je cvičící odkázána na svůj pocit. Ten je často velmi málo výrazný nebo vůbec žádný. Navíc je nám v našem kulturní m prostředí od dětství vštěpováno, že tato oblast těla je jakousi tabuizovanou zónou, o které se nemluví a které se nedotýká. Proto povědomí o svalech pánevního dna musí být nově budováno. Pro účinné cvičení je tedy třeba nejprve své pánevní dno "objevit". K tomu pomáhá nejen poznání anatomie a funkce pánevního dna, ale především uvědomění si této struktury na vlastním těle. Pomocí dotyku v oblasti pánve, hráze, případně vlastního prstu zavedeného do pochvy. Pro účinné cvičení je třeba být schopna izolovaně - bez současné aktivity svalů hýždí a stehen - aktivovat a relaxovat svaly pánevního dna - jako celek i v jeho jednotlivých funkčních vrstvách. Tento nezbytný první krok je často úskalím pro samostatný trénink.
¢ Sed na židli
¢ Vnímám přední část - stahuji (2 vteřiny) - povoluji (4 vteřiny) - postupně přidáváme, relaxace by měla trvat dvakrát déle než stah
¢ Vnímám zadní část - stahuji (2 vteřiny) - povoluji (4 vteřiny) - postupně přidáváme, relaxace by měla trvat dvakrát déle než stah
¢ Cvičím v představě - VÝTAH (při stahu si představuji, že jedu výtahem: 1. patro, 2. patro, 3. patro….. a zase dolů, zůstáváme však v prvním patře, nejedeme až do přízemí)
Pánevní dno je také třeba se naučit aktivovat v rámci běžných denních činností (např. při vaření, čekání na poště, jízdě v MHD, v autě apod.) V případě močové inkontinence je důležité naučit se zapojovat pánevní dno při tzv. stresových situacích - tedy při činnostech, které na pánevní dno kladou vyšší nárok (kašel, kýchnutí, poskoky, zvedání z hlubokého dřepu, změna polohy ze sedu do stoje a podobně). Trénink svalů pánevního dna by se měl stát součástí denního programu. Je dobré navázat cvičení na některé běžné činnosti, které Vám připomenou, že je čas na cvičení - např. čištění zubů, čekání na autobus, po použití toalety apod. Vhodným cvičením, ve kterém je pamatováno na svaly pánevního dna je např. pilates, power joga, tai-chi, cvičení na velkých míčích a podobně. Pokud však máte potíže související s poruchou pánevního dna, doporučuji jednoznačně nejprve začít individuálně s fyzioterapeutem. Svaly pánevního dna lze tedy trénovat, tak jako jiné svalové skupiny. Pouze pravidelná a cílená cvičení udrží vaše pánevní dno pevné, dostatečně nosné, stabilní a citlivé až do pozdního věku.

Co je ještě důležité?
  • Udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost
  • Dostatek pohybu
  • Dodržovat pitný režim ( 2- 3 litry tekutiny denně - nejlépe vody, zelené či bylinné čaje). Dobré je vynechat nápoje s obsahem kofeinu. Neomezovat pitný režim jen proto, že máme potíže s udržením moči
  • Aktivní přístup - při potížích vyhledat odbornou pomoc (nesmířit se jen s používáním inkontinenčních pomůcek).
Kegelovo cvičení-individuální
Kegelovo cvičení má 4 části - vlastní nácvik se po instruktáži odehrává v domácím prostředí:
  • Vizualizace - slouží k ozřejmění anatomických poměrů, tuto fázi provede pacientka v domácím prostředí pomocí zrcátka.
  • Relaxace - žena provede leh na zádech, nohy pod koleny lze vypodložit, abychom snížili napětí břišních svalů, během relaxace probíhá snaha o soustředění se do oblasti pánevního dna.
  • Izolace - nácvik izolovaného stahu konečníku a pochvy; důležité je, aby nedocházelo k záměně stahu pánevního dna za práci břišních a hýžďových svalů, tato fáze se jeví jako nejproblematičtější; pro nácvik izolace doporučujeme pacientkám buď zadržení proudu moči při močení nebo zavedení dvou prstů do pochvy; prsty jsou od sebe mírně oddáleny a při adekvátním stahu dojde k jejich přiblížení.
    (Další možností, jak ozřejmit svaly pánevního dna je perineometr. Perineometr je intra- vaginální sonda, která umožňuje pacientce identifikaci příslušných svalů a následně i objektivizaci dosažených výsledků. Perineometr, který mají možnost využívat naše pacientky pracuje na principu elastometru. Konstrukce tohoto tlakového snímače vychází z využití závislosti změny elektrického odporu vodivého elastometru na působícím mechanickém tlaku, mají jej k dispozici některá specializovaná pracoviště.)
  • Vlastní posilování - snaha o udržení stahu od jedné do sedmi sekund, počet opakování se pohybuje od 80 na počátku ke konečným 300 stahům za den, po zvládnutí popsaného cvičení vleže je možné volit i jiné polohy.

Co je stresová inkontinence moče?

Jedná se o náhlý , bezděčný únik moči, k němuž dojde po náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku, který se v odborné terminologii nazývá stres. Nejedná se tedy o stres psychický, jak se někdy ženy nesprávně domnívají. U kontinentní ženy na náhlý vzestup nitrobřišního tlaku (např. při kýchnutí) odpoví močová trubice zvýšením svého uzávěrového tlaku, takže zůstává pevně uzavřena a moč nemůže uniknout. K tomuto zásadnímu mechanizmu kontinence je nutné, aby močová trubice zůstala ve své normální poloze, k čemuž slouží pevné pánevní dno a okolní pojivové tkáně. Nejčastěji je to nedostatečná podpora močové trubice svalstvem pánevního dna, okolní pojivovou tkání a pochvou. Při ochabnutí těchto podpůrných struktur se močová trubice uvolní ze své původní polohy. Druhou možnou příčinou je nedostatečnost svěrače močové trubice. Zpočátku mohou být úniky moče ojedinělé s nepatrným množstvím uniklé moči. Postupně, jak se stále více močová trubice uvolňuje ze své původní polohy anebo více ochabuje svěrač močové trubice, jsou úniky častější a s větším množstvím uniklé moči. Již nestačí jen měnit prádlo, je nutné nosit vložky. Žena omezuje pitný režim a jak narůstají obtíže, začne omezovat své aktivity (sport, společenský a kulturní život, vyhýbá se pohlavnímu styku apod.) Oslabení pánevního dna, pojivových tkání a svalů může způsobit:

· - těhotenství a porod

· - chronická zátěž při fyzické námaze

· - nedostatek estrogenů v menopauze

· - chronický kašel např. u astmatu

· - obezita


U stresové inkontinence platí, že posilováním pánevního dna je metodou první volby!
Krásný den a mnoho úspěchů při cvičení pánevního dna přeje Mirka Plívová.

Cviky pro zdraví

3. února 2010 v 15:32 | jv |  Odkazy na další stránky
Zajímavé stránky o cvičení. :-)

Nabízejí informace, bohaté animace i jednoduché tipy o cvicích, testech a jednoduchých opatřeních pro lepší fungování našeho těla.

Stránky můžete využívat:
- zdarma jakožto běžný návštěvník - pak se vám otevře základní struktura a některé cviky a testy.
- zdarma jako registrovaný uživatel - pak se vám otevře více informací a cviků
- za poplatek - pak se vám otevře plná funkce stránek.

Ti, kdo pracují delší čas během dne u počítače, ocení třeba funkci "budík", kterou je možné si nastavit dle vlastních potřeb. V počítači pak dle zadání vyskakuje bublina s informací, že je čas přerušit práci a odcvičit si cviky z novoročního či jiného předsevzetí (protáhnout se, uvolnit zápěstí aj.).