Leden 2011

Přednášky v KD Vltavská

26. ledna 2011 v 9:54 | jv |  Odkazy na další stránky
Další cyklus přednášek našich lektorek proběhne v jarním i podzimním semestru roku 2012.

Studium "Tělesné výchovy pro osoby se specifickými potřebami" na Fakultě tělesné výchovy a sportu

17. ledna 2011 v 11:16 | jv |  Odkazy na další stránky
Těm, kteří zabloudili na tyto stránky a měli by zájem o hlubší studium problematiky zdravotního působení pohybové aktivity, doporučuji ke zvážení studium oboru TV u osob se specifickými potřebami (míní se nejen zdravotně postižení, ale také senioři, děti a další "specifické" skupiny osobn :-) ) v Praze na Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu.

Nemáte-li již ten typický studijní věk, ale máte-li děti či vnoučata, která by mohla mít o tento obor zájem, dejte jim vědět. Naše kapacity jsou zatím nenaplněné a studium se snažíme udělat opravdu atraktivní. :-)

Přihlášky se odevzdávají do konce února


Studiem bakalářského oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních aktivit, ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech a zejména v zařízeních specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů a kurzů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní bakalářskou závěrečnou zkouškou.