Květen 2012

Kurz Feldenkraisovy metody - aktuální informace

31. května 2012 v 14:55 | jv |  Kde cvičit?

B. Uhlířová a J. Kapitolová DIČ 007 - 6154290791

Ortenovo náměstí 6 e-mail: uhlirova.b@email.cz
170 00 Praha 7 mobil: 728 263 053

Tel. 220 800 606

zvou na:

Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody

ve dnech 28. 9. - 30. 9. 2011

povede lektorka Feldenkraisovy metody paníZuzana Franková ze SRN Kurz obdržel souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů ČR k přidělení 12(dvanácti) kreditů do systému vzdělávání. Speciální potvrzení bude vydáváno po absolvování celého kurzu.

Kurz se bude konat jako obvykle v tělocvičně Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Praha 6, José Martího 31.Lektorka hovoří česky. Přístup do šaten bude zajištěn vždy jednu hodinu před začátkem cvičení. Tělocvična mábezbariérový přístup.

Rozvrh cvičebních hodin: pátek 10-12 hod., 14-17 hod.

sobota 10-12 hod., 14-17 hod.

neděle 9-12 hod.

Na kurz si vezměte cvičební úbor (raději teplejší), přezutí a silnější podložku na cvičení, tenká deka se shrnuje aparkety tlačí. V areálu je restaurace, kde je možno dostat teplé jídlo.V hlavní budově je k dispoziciautomat na nápoje a sušenky.

V polední přestávce je možné pobývat jak v tělocvičně, tak venku za pěkného počasí. Před budovou je travnatá plochaa 5 min. chůze od budovy je přírodní rezervace Divoká Šárka..

Pořadatel kurzu nezajišťuje - úrazové pojištění účastníků po dobu trvání kurzu

- stravování ani ubytování

FTVS má v blízkosti areálu ubytovnu s pokoji o 4 - 6 lůžkách. Rezervace si můžete zajistit telefonicky na číslech220 172 164 nebo 220 172 015 u pí. Švábové nebo pí. Kubínové, nebo e-mailem svabova@ftvs.cuni.cz.

Uvádím ještěblízké levnější hotely:hotel Skandinavia, tel.235319104, hotelport@hotelprague.info

hostel Strahov, tel.777283031, mullerjan@centrum.cz

Kurzovné je 2 200 Kč, nepracující důchodci, studující a matky v domácnosti 1 700 Kč.

Spojeni MHD:od konečné metra A - Dejvická (vystupte po eskalátoru) kteroukoliv tramvají do stanice Nad Džbánem. (8.stanice od metra) nebo až do stanice Vokovická vozovna (9.stanice od metra). FTVS se nachází mezi těmitostanicemi, při pohledu ve směru jízdy vlevo, velká žlutě zbarvená budova, v ulici José Martiho, souběžné s Evropskou.Jízda tramvají trvá cca 10-15 min.

V budově FTVS bude cesta do tělocvičny vyznačena , ve vestibulu Vám poradí vrátný.

Na shledanou s Vámi se těší

J. Kapitolová B. Uhlířová- pořadatelky

Z. Franková - lektorka

Jak podpořit naše nohy II. - Poruchy v oblasti nohy

12. května 2012 v 22:36 | PN a JV |  Texty přednášek 2012
Plochá noha
Test na příčnou a podélnou klenbu
• Příčná klenba: dám-li ruku v pěst, tak mohu spočítat všech pět vystupujících kloubů. Na noze by to mělo vypadat stejně: udělám malou nohu a mohu spočítat 5 kloubků. Je to výhodný marker pro sledování úspěšnosti rehabilitace
• Podélná klenba: 2 prsty se musí vejít pod klenbu

Důsledky poklesu příčné klenby
• Častá a závažná deformita přední části chodidla
• Kloub palce je jakoby přelomen a stahován vnitřním směrem.
• Příčná klenba klesne a chodidlo se rozprostře (rozšlápnutá noha).
• Při výraznějších deformacích palec tlačí na sousední druhý prst a vlastně sklouzne pod anebo přes něj. Vzniká Hallux superductus.
• II.prst uvolní palci místo,deformuje se do tvaru kladívka a vzniká kladívkový prst ,Digitus malleus."
• Na vrcholu ohybu se utváří bolestivé kuří oko - Noha se brání přetížení tvorbou hrubší vrstevnaté kůže. Taková zhrubnutá vrstva se nenachází pouze na povrchu, ale také pod ní, kde je ukončena homolovitým kuželem. Tento hrot pod kůží tlačí na nervy a tím způsobuje trýznivé bolesti.
• Oploštění nohy → bolestivost → přenos na kolenní klouby, kyčelní klouby, na páteř.


Hallux valgus a jiné deformity prstců - dekompenzace přichází v určitých obdobích, maximálně v té době nainvestovat čas a síly do rehabilitace:
• cvičit, masírovat, mobilizovat → postupuje se stejně jako po obrně (systém sestry Keny: pomasírovat - sledovat očima - protáhnout pasivně - nastimulovat několika pasivními pohyby příp. i s lehkým třesem - zavelet "palec do strany" - odpočinout a vše znovu).

Palec souvisí se svalovými smyčkami v průběhu celé dolní končetiny. Proto k vbočenému palci mají větší tendence ženy. Jejich pánev je širší, DK mají tendenci jít do X a palce se od sebe vzdalují. Muži s úzkou pánví a tendencí do "O" mají obvykle i větší hybnost palce.

Prevence
• nenucení k předčasnému stoji a chůzi
• chůze bosky po přírodním nerovném terénu - pokud k tomu nemáme příležitost venku, tak alespoň řízeně, léčebně doma
· správná obuv - dobré boty (prostorné, měkké, pružné, nevysoké), dobré savé ponožky (zajišťují sucho, měkko, teplo), váha boty co nejmenší X tvrdá obuv, vysoké podpatky- výška podpatku nad 4cm, úzká špička, látková obuv, ploché pantofle
• polohování
• redukce nadváhy
• dostatek pohybové aktivity: protahování, cviky pro podporu nožní klenby, pohyblivost prstů (prevence deformit), tromboembolická prevence (pohyb v hlezenním kloubu - "fajfka-špička")
Doplňkové aktivity: kolo, plavání, turistika Cíl: všechny klouby pohyblivé, všechny pohyby možné
• mobilizace - šetrné uvolňování kloubů, které zatuhly. Typická oblast tuhnutí je palec
• fyzikální terapie
- metody- střídavé sprchy - teplá x studená → podpoří krevní oběh
- ideální pro nohy studené "spící", nevhodné při žilních zánětech.
• exteroceptivní facilitace (stimulace různým vnímáním - našlapování na různé věci)
• kvalitní pedikúra, péče o kůži, včasná léčba defektů
• otužování
• masáže (i automasáž) hlazení, tření, poklep, voda - postupovat k CENTRU, stimulační prostředky
- kartáček , ježek, labilní, vibrační a vířivý účinek hydroterapie
- krémem či olejem - ideální vycvičit partnera
• senzomotorická stimulace (balanční plochy)

Křeče
• problematika se složkou interní, neurologickou a rehabilitační.
• interní pohled: příčina může být v deficitu v cévním řečišti (nutné vyšetření žil) nebo v minerálech (rozhodně lze zkusit přidat magnézium - minerálku, šumivé tablety a vápník) - lze vyšetřit krevním rozborem
• neurologický pohled: vyšetří se nervové zásobení, příčina může být v poruše neuronů (např. u diabetiků či kuřáků)
• rehabilitační pohled: křeče jsou způsobeny zkratem v nervovém zásobení, to může být způsobeno nedokrevností či minerální nerovnováhou. Trénovaný sval, pravidelně procvičovaný a adaptovaný na změny prokrvení má menší tendenci jít do křečí.

Diabetická noha
• závažná komplikace DM
• zhoršené prokrvení i inervace → snížení čití, zhoršení hojení
• zánik periferních neuronů: nohy necítí, každý drobný defekt se nesmírně těžko hojí
• péče musí být nesmírně pečlivá - prevence otlaků, zranění.
• nesmírně kvalitní měkké a prostorné boty!!!
• udržovat funkci, co to dá! I když nohy špatně cítím (nebo právě proto) tak cvičit, cvičit, cvičit!!!


Pasivní opory
1. Vložky do bot:
2. korektory prstů
3. punčochy na podporu žil

Tedy:
PASIVNÍ OPORY NÁS OCHRÁNÍ PŘED POŠKOZENÍM, ALE NEZLEPŠUJE FUNKCI. ZÁVISLOSTI NA PASIVNÍCH OPORÁCH SE SNAŽÍME VYVAROVAT!!!

Jak podpořit naše nohy I. - Anatomie a funkce

12. května 2012 v 22:09 | PN a JV |  Texty přednášek 2012


Mgr. Pavlína Nováková , Ph.D
Předneseno 2.5. 2012


Víte, že
• u štíhlých lidí se noha během dne prodlužuje, u silných rozšiřuje
• noha se během dne mění o 10 %, tzn. 1 velikostní číslo
• dítěti roste noha neustále, proto je nutné nohu dítěte měřit každé 3 měsíce
• u dívek noha roste do 14 let, u chlapců do 16 let
• během života se chodidlo 300 milionkrát ohne, natáhne a stáhne, a přesto zůstává funkční
• průměrný člověk udělá za den asi 10000 kroků, za rok ujde v průměru okolo 3200 km, během svého života ujde vzdálenost, jako by obešel čtyři a půlkrát zeměkouli
• každé chodidlo je za den vystaveno tlaku okolo 500 tun
• žádní dva lidé nemají stejná chodidla, dokonce ani obě chodidla jednoho člověka nejsou přesně stejná. Otisky chodidel jsou také jedinečné a po celý život zůstávají stejné.
• hmotnost obuvi se při chůzi zvyšuje 2x, při běhu 6x


Význam nohy


• Baze - noha tvoří bazi, základnu - zprostředkování kontaktu těla s terénem
• Čidlo - prostřednictvím nohy vnímáme sklon plochy, její tvrdost, charakter a podle toho vylaďujeme postoj celého těla. Pokud tato funkce není v pořádku, člověk je jako na kladině, stoupá napětí v horní části těla
• "Tlumič"

- velká schopnost adaptace na nerovném terénu, tlumí mechanické rázy vznikající při

lokomoci a přenášející se kloubním řetězcem z dolních končetin na vyšší segmenty.

Noha vnímá proprioceptivně terén a informace z ní jsou vedeny do CNS.

• "Nosič" - nese hmotnost těla a umožňuje přesun této hmotnosti - chůzi - je to místo, z nějž vychází lidská lokomoce: došlap, odvinutí, odraz

• Reflexní oblast - Čínská medicína přikládala noze velký význam (mikrosystém plosky nohy, začátky a konce akupresurních drah v oblasti prstů

• Periferní srdce - Noha je místo nejvzdálenější od srdce, proto jestli někde pocítíme cirkulační problémy, tak tady.
Z nohou vzhůru je třeba hnát k srdci krev více než metr - to je problém. Máme pro tento problém fyziologické řešení. Lýtkové svaly při flexi a extenzi pomáhají vypuzovat krev vzhůru, chlopně na žílách zabraňují zpětnému návratu, podtlak při výdechu nasává krev do dutiny břišní.


Anatomie nohy

"Chodidlo je mistrovským dílem. Tvoří je 26 kostí. Obepínají je silné vazy a krátké malé svaly v podobě pláště .Ty zajišťují jejich nosnost a ochraňují jejich klenutost. "


Kosti - tarsální 7 (zánártní)

- metatarsální 5 (nártní)

- prsty 14 (články prstů)
Svaly - zajišťují pohyblivost prstů, nožní klenbu

• tvoří několik svalových skupin

- vlastní svaly nohy

- ohýbací svaly

- svaly napínací


Rovnováha mezi kostním a svalovým systémem chodidla vede ke správnému postavení kolenního a kyčelního kloubu, pánve, celé páteře, ramen a lebky.


Omezí se napětí svalového systému těla od špatných, nepřirozených poloh kloubů.


Klenba nohy

• Ke stabilitě těla je nutné těžiště podepřené ve třech bodech (na noze), mezi kterými jsou vytvořeny dva typy kleneb - podélná a příčná.

Stabilita - 3 opěrné body

- hlavička 1. a 5. metatarzu

- hrbol patní kost


• Klenby chrání měkké tkáně plosky nohy a umožňují pružný nášlap.

• Udržení kleneb - nesmírně důležité pro pružnou chůzi, stoj a pohybové steretypy

• Útvar labilní a zranitelný nejčastější ortopedická vada.

• Oploštění nohy bolestivost přenos na kolenní klouby, kyčelní klouby, na páteř.Podélná klenba

- 2 oblouky - na vnitřním okraji nohy je

výraznější, na zevním okraji je nižší


Příčná klenba

- udržuje především šlašitý třmen (m. tibialis anterior a m. peroneus longus)

- mezi hlavičkami 1. až 5. metatarzu

- fce ochranná


• Udržení podélné a příčné klenby je závislé na třech činitelích:

kostní architektonice

ligamentózním (vazovém) systému nohy

svalech nohy


- pasivně jsou klenby udržovány tvarem a architektonikou kostí, klouby a vazy.


• Pro funkci nohy

- význam svaly lýtka, bérce, v oblasti nohy a krátké svaly nožní.Svaly jsou jediným činitelem, který lze ovlivnit cvičením.


Pohyby nohy• Pohyby se provádějí pomocí kloubů. Nejdůležitějším je kloub mezi holení a hleznem. Čtyři základní pohyby nohou zajišťuje propojení různých svalových skupin.


• Kotníku - flexe, extenze, pronace, supinace


• Prstů - flexe, extenze, abdukce, addukce


• Sdružené pohyby - cirkumdukce


• Pohyby při chůzi - nášlap - pata, došlap - zatížení, přenos, odvinutí


• Při chůzi se odvíjí noha od podložky počínaje patou přes chodidlo po malíkovém a palcovém paprsku nohy až po hlavičky metatarzů a prstce (zejména palec nohy) a pak opouští podložku.Typy nohy


• Existují 3 typy nohou - dle tvaru a velikosti prstů


- noha egyptská - 2. prst je kratší než palec - 70% populace

(nejvíce náchylná k deformitám a bolestem)

- noha řecká - 2. prst je delší než palec - 20% populace

- noha čtvercová - všechny prsty jsou v jedné rovině - 10 % populace